Không nên dùng ảnh tập thể

Đăng ít nhất 3 ảnh với các góc chụp khác nhau

Trả lời thật nhiều câu hỏi mai mối

Hãy tự tay viết lên câu chuyện của bạn

Tìm kiếm một tình yêu đích thực, hay mình hay đùa là "real love" trên ứng dụng hẹn hò, tưởng không thực, nhưng lại thực không tưởng!